Pendaftaran Syarikat Enterprise

Dokumen yang diperlukan:

  1. Salinan Kad Pengenalan
  2. Salinan SSM (Pendaftaran Perniagaan)
  3. Penyata Bank 1 Bulan
  4. Penyata KWSP & Resit 1 Bulan (pembaharuan SAHAJA)

Syarikat Sdn BHD

   Dokumen yang diperlukan:

  1. Memorendum & article (M & A)
  2. Borang 49, 24, 44
  3. Annual Return
  4. Penyata Bank 1 Bulan
  5. Penyata KWSP & Resit 1 Bulan (pembaharuan SAHAJA)

Copyright @ 2016